عنوان کلینیک موقعیت نام مدیرخدماتعنوان مجوز

کلینیک گفتار درمانی زینت بهنام

همدانزینت بهنامگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی توانا

همدانکاردرمانیمرکز جامع توانبخشی

مرکز کاردرمانی سهیلا میرزا یعقوبی

همدانسهیلا میرزا یعقوبیکاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز توانبخشی مهدیه

همدانتوانبخشی مهدیهگفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

کلینیک گفتار درمانی جعفر قادری واحد

همدانجعفر قادری واحدگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی زینت بهنام

همدانزینت بهنامگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی محمد سرایی

همدانمحمد سراییتوانبخشی دست , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

کلینیک كاردرماني رسول ترکمن

همدانرسول تركمنکاردرمانیمرکز کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی پیام رفائی

همدانپیام رفائیتوانبخشی دست , اتاق تاریک , کاردرمانیمرکز کاردرمانی

کاردرمانی و توانبخشی پیام رفائی

همدانپیام رفائیتوانبخشی دست , اتاق تاریک , کاردرمانیمرکز کاردرمانی

ارتوپدی فنی مجلسی

همدانتکنیکال ارتوپدیست آرش مجلسیارتو پدی فنی ---

کلینیک كاردرماني ترکمن

همدانرسول تركمنتوانبخشی دست , اتاق تاریک , کاردرمانیمرکز کاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی گویا

همدانزینت بهنام -محمدجوادصمدیگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

اگر هرگونه مغایرتی در اطلاعات مشاهده می نمایید با کلیک برروی این بخش فرم درخواست اصلاح را تکمیل نمایید

 

هشدار

این سایت مسئولیتی در قبال مراکز معرفی شده ندارد لذا قبل از مراجعه ، بررسی های لازم را از طریق مراجع ذیربط نظیر سازمان نظام پزشکی بعمل آورید

جستجوی مراکز توانبخشی

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران