عنوان کلینیک موقعیت نام مدیرخدماتعنوان مجوز

مرکز توانبخشی اسماء

کرجحسن رضویفیزیوتراپی , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز جامع توانبخشی

مرکز کاردرمانی قنبر پناهی

کرجقنبر پناهیکاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی سروش لهراسبی

کرجسروش لهراسبیکاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی حکمیه عبادیان ذولنبین

کرجحکیمه ذوالنبینکاردرمانیمرکز کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی پریسا یاری قلی

کرجپریسا یاری قلیکاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی فاطمه صادقی

کرجفاطمه صادقیکاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز گفتار درمانی رازی

کرجگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

مرکز گفتاردرمانی امیر ارامی

کرجامیر ارامیگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

مرکز گفتاردرمانی البرز

کرجگفتار درمانی البرزگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

مرکز گفتاردرمانی هما ناصح

کرجهما ناصحگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

مرکز گفتاردرمانی گلشن کرج

کرجگلشن کرجگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

مرکز توانبخشی وصال

کرجسروش لهراسبیتوانبخشی دست , اتاق تاریک , آب درمانی, گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز جامع توانبخشی رادمین

کرجدکتر مداحتوانبخشی دست , فیزیوتراپی , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز جامع توانبخشی

کلینیک کاردرمانی ایزدمهر

کرجفرشاد ایمانیاتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی مهر

کرجمصطفی اقلیمیتوانبخشی دست , ارتو پدی فنی , اتاق تاریک , آب درمانی, گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

مركز كاردرماني آزادي

کرجمجيد آزادي نجف آباديتوانبخشی دست , کاردرمانیمرکز کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی نیکان

کرجمیلاد محمدیتوانبخشی دست , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی بهار کرج

کرجبهاره طلیم خانی سعدی مصطفی پورتوانبخشی دست , اتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز جامع توانبخشی

کاردرمانی فاطمه باقرزاده

کرجفاطمه باقرزادهکاردرمانیمرکز کاردرمانی

کلینیک تخصصی کاردرمانی دی

کرجکاردرمانیمرکز کاردرمانی

اگر هرگونه مغایرتی در اطلاعات مشاهده می نمایید با کلیک برروی این بخش فرم درخواست اصلاح را تکمیل نمایید

 

هشدار

این سایت مسئولیتی در قبال مراکز معرفی شده ندارد لذا قبل از مراجعه ، بررسی های لازم را از طریق مراجع ذیربط نظیر سازمان نظام پزشکی بعمل آورید

جستجوی مراکز توانبخشی

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران