نتیجه جستجو

تعداد 9 مورد مرکز کاردرمانی و گفتاردرمانی در دسته بندی "مراکز کاردرمانی و گفتاردرمانی" در محدوده استان یا شهر "اسلامشهر"
عنوان کلینیک موقعیت نام مدیرخدماتعنوان مجوز

مرکز کاردرمانی آیتن

اسلامشهرعلی احمدیتوانبخشی دست , ارتو پدی فنی , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی بهبد

اسلامشهرمحمد احمدیتوانبخشی دست , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

کلینیک توانبخشی سادات

اسلامشهرسمانه سادات آقامیری اردستانیتوانبخشی دست , فیزیوتراپی , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز جامع توانبخشی

کلینیک کاردرمانی(شفامهر) اسلامشهر

اسلامشهربهنام اسماعیل نژادتوانبخشی دست , فیزیوتراپی , ارتو پدی فنی , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز جامع توانبخشی

مرکز کاردرمانی اسلامشهر

اسلامشهرسمیه میرزا زادهتوانبخشی دست , اتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی میرزازاده

اسلامشهرسمیه میرزا زادهتوانبخشی دست , اتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی امید اسلامشهر

اسلامشهرفاطمه کمالیانگفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز جامع توانبخشی

کلینیک گفتاردرمانی شفامهر

اسلامشهربهنام اسماعیل نژادگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی مادر

اسلامشهر---------

اگر هرگونه مغایرتی در اطلاعات مشاهده می نمایید با کلیک برروی این بخش فرم درخواست اصلاح را تکمیل نمایید

 

هشدار

این سایت مسئولیتی در قبال مراکز معرفی شده ندارد لذا قبل از مراجعه ، بررسی های لازم را از طریق مراجع ذیربط نظیر سازمان نظام پزشکی بعمل آورید

جستجوی مراکز توانبخشی

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران