عنوان کلینیک موقعیت نام مدیرعنوان مجوزخدمات

مرکز جامع توانبخشی ایران

تهرانفرهنگ محمدخانیمرکز جامع توانبخشیتوانبخشی دست , فیزیوتراپی , ارتو پدی فنی , اتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی یوسفی

یزدیوسفیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز توانبخشی پاک مهر

یزدرضا پاک مهرمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز توانبخشی مهر طلبان

یزدمرکز جامع توانبخشی---

مرکز توانبخشی سینا

یزدمحسن کریمیمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز توانبخشی پاک مهر

یزدمرکز جامع توانبخشی---

مرکز توانبخشی مهر طلبان

یزدالهه اکبرمرکز کاردرمانیکاردرمانی

کلینیک کاردرمانی هادی

یزدنسترن فیجانیمرکز کاردرمانیگفتاردرمانی, کاردرمانی

کاردرمانی خاتم

یزدفاطمه حکیم پورمرکز جامع توانبخشیگفتاردرمانی, کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی موسوی

یزدسید علی محمد موسوی فردمرکز کاردرمانیتوانبخشی دست , فیزیوتراپی , کاردرمانی

کلینیک رفتاردرمانی ریاحی

یزدمعصومه سادات ریاحیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز توانبخشی رویان

یزدولی زارعمرکز کاردرمانیتوانبخشی دست , اتاق تاریک , کاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی ترابی پور

یزداخترالسادات ترابی پورمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی دیبا

یزدفضل الله دهقانمرکز گفتاردرمانیفیزیوتراپی , اتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانی

مرکز گفتاردرمانی نوری

یزدابوالفضل نوری شمسیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی باران

یاسوجگفتاردرمانی بارانمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز گفتاردرمانی سجاد محسنیان

یاسوجسجاد محسنیانمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز توانبخشی نوتوان

یاسوجامانه حجازی نیامرکز کاردرمانیگفتاردرمانی, کاردرمانی

مرکز کاردمانی نو توان

یاسوجسجاد محسنبیانمرکز کاردرمانیکاردرمانی

کاردرمانی نور

یاسوجسید عباس حسینیمرکز کاردرمانیکاردرمانی

اگر هرگونه مغایرتی در اطلاعات مشاهده می نمایید با کلیک برروی این بخش فرم درخواست اصلاح را تکمیل نمایید

 

هشدار

این سایت مسئولیتی در قبال مراکز معرفی شده ندارد لذا قبل از مراجعه ، بررسی های لازم را از طریق مراجع ذیربط نظیر سازمان نظام پزشکی بعمل آورید

جستجوی مراکز توانبخشی

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران