نتیجه جستجو

تعداد 509 مورد مرکز کاردرمانی و گفتاردرمانی
عنوان کلینیک موقعیت نام مدیرخدماتعنوان مجوز

گفتاردرمانی نفیسه حسینیان

مازندراننفیسه حسینیانگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

گفتاردرمانی عبدالرضا مزینی

قمعبدالرضا مزینیگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

گفتاردرمانی طنین

قوچانسعید فاطمیگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

گفتاردرمانی بیمارستان رسول اکرم

تهران---مرکز جامع توانبخشی

گفتاردرمانی بیمارستان امام حسین

---مرکز جامع توانبخشی

گفتار درمانی گویا - هاشمیان

مشهد---------

گفتار درمانی مرکز طبی کودکان

تهرانگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

گفتار درمانی بیمارستان میلاد

تهران---مرکز جامع توانبخشی

گفتار درمانی بیمارستان مفید

---مرکز جامع توانبخشی

گفتار درمانی بیمارستان لقمان

---مرکز جامع توانبخشی

گفتار درمانی بیمارستان علی اصغر

تهران---مرکز جامع توانبخشی

گفتار درمانی بیمارستان طالقانی

تهران---مرکز جامع توانبخشی

گفتار درمانی بیمارستان بهرامی

تهران---مرکز جامع توانبخشی

گفتار درمانی بیمارستان امام خمینی

تهران---مرکز جامع توانبخشی

کینیک گفتاردرمانی سعیدی

تربت حیدریهعاطفه سعیدیاتاق تاریک , گفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

کلینیک‌گفتاردرمانی اوا

تربت جام---------

کلینیک گفتـــــاردرمـــــانی حکیـــــم

تربت جامعبدالحکیـــــم فـــــرادونگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی یوسفی

یزدیوسفیگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی گویا

مشهدحمیدرضا سلطانیگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی گویا

همدانزینت بهنام -محمدجوادصمدیگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

اگر هرگونه مغایرتی در اطلاعات مشاهده می نمایید با کلیک برروی این بخش فرم درخواست اصلاح را تکمیل نمایید

 

هشدار

این سایت مسئولیتی در قبال مراکز معرفی شده ندارد لذا قبل از مراجعه ، بررسی های لازم را از طریق مراجع ذیربط نظیر سازمان نظام پزشکی بعمل آورید

جستجوی مراکز توانبخشی

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران