عنوان کلینیک موقعیت نام مدیرعنوان مجوزخدمات

مرکز جامع توانبخشی ایران

تهرانفرهنگ محمدخانیمرکز جامع توانبخشیتوانبخشی دست , فیزیوتراپی , ارتو پدی فنی , اتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانی

گفتاردرمانی نفیسه حسینیان

مازندراننفیسه حسینیانمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

گفتاردرمانی عبدالرضا مزینی

قمعبدالرضا مزینیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

گفتاردرمانی دی

اهوازغزاله رستمیمرکز جامع توانبخشیگفتاردرمانی

گفتار درمانی خاتم الانبیاء

اراکخانم سمیه باقریمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کینیک گفتاردرمانی سعیدی

تربت حیدریهعاطفه سعیدیمرکز گفتاردرمانیاتاق تاریک , گفتاردرمانی

کلینیک گفتـــــاردرمـــــانی حکیـــــم

تربت جامعبدالحکیـــــم فـــــرادونمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی یوسفی

یزدیوسفیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی گویا

مشهدحمیدرضا سلطانیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی گویا

همدانزینت بهنام -محمدجوادصمدیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی گفتار توان گستر

کرجسیاوش عطاییمرکز گفتاردرمانیاتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی کلام

بجنوردحسین یعقوبی مقدممرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی کریمی

ایلامفرزاد کریمیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی پونه زینعلی

کرمانمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی پناه زاده

قمشفیعه پناه زادهمرکز جامع توانبخشیگفتاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی پایتخت

اصفهاندکتر ناصر زارعی شمس آبادیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی و استروبوسکوپی آوا

شیرازسیدناصر موسویمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی همگام

آبادهنسرین ابوالحسنیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی هدی نعیمی

نیشابورهدی نعیمیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی نوین کرمان

کرمانمحمدکریمیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

اگر هرگونه مغایرتی در اطلاعات مشاهده می نمایید با کلیک برروی این بخش فرم درخواست اصلاح را تکمیل نمایید

 

هشدار

این سایت مسئولیتی در قبال مراکز معرفی شده ندارد لذا قبل از مراجعه ، بررسی های لازم را از طریق مراجع ذیربط نظیر سازمان نظام پزشکی بعمل آورید

جستجوی مراکز توانبخشی

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران