نتیجه جستجو

تعداد 509 مورد مرکز کاردرمانی و گفتاردرمانی
عنوان کلینیک موقعیت نام مدیرخدماتعنوان مجوز

مرکز کاردرمانی فرزاد نامی

تبریزفرزاد نامیتوانبخشی دست , اتاق تاریک , کاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی محمد همایی

ساوهمحمد هماییکاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی عصمت خلیلی

قمعصمت السادات خلیلی حسین ابادیکاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی سید ناصرالدین سید زاده

قمسید ناصرالدین سید زادهکاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی زیتب عبدی مقدم

قمزینب عبدب مقدمکاردرمانیمرکز کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی آبان

قمراضیه فلسفیان و ضیغمیتوانبخشی دست , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی اعظم نقدیان

قماعظم نقدیانکاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز توانبخشی اسماء

کرجحسن رضویفیزیوتراپی , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز جامع توانبخشی

مرکز کاردرمانی زهرا آقا پور

ساریزهرا اقاپورکاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی آرزو دورودیان

ساریآرزو دورودیانکاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی لیبلا رضایی

کرمانشاه---مرکز جامع توانبخشی

مرکز کاردرمانی اقبال غریب وندی

کرمانشاهاقبال غریب وندیکاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی محسن شادفر

سمنانکاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی هلال احمر

سمناناسدالله طاهریکاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی حسین علی بخشی

سمنانحسین علی بخشیکاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی مریم احمدی

رشتمریم احمدیکاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی توان نو

رشتسارا رضایی پلکوییتوانبخشی دست , اتاق تاریک , کاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی پیام امید

رشتمریم لامیانکاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی موسی کریمی

کرمانموسی کریمیکاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی هادی بی باک

کرمان---مرکز جامع توانبخشی

اگر هرگونه مغایرتی در اطلاعات مشاهده می نمایید با کلیک برروی این بخش فرم درخواست اصلاح را تکمیل نمایید

 

هشدار

این سایت مسئولیتی در قبال مراکز معرفی شده ندارد لذا قبل از مراجعه ، بررسی های لازم را از طریق مراجع ذیربط نظیر سازمان نظام پزشکی بعمل آورید

جستجوی مراکز توانبخشی

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران