زنجان

عنوان کلینیک موقعیت نام مدیرعنوان مجوزخدمات

مرکز کاردرمانی رعنا ایران خواه

زنجانرعنا ایران خواهمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز کاردرمانی سارا بیات

زنجانسارا بیاتمرکز جامع توانبخشیکاردرمانی

مرکز کاردرمانی قاسم موسوی

زنجانمرکز جامع توانبخشی---

مرکز گفتار درمانی فایزه حمدی

زنجانفایزه حمدیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی سپهر

زنجانمحمد کریم گلناریمرکز کاردرمانیتوانبخشی دست , اتاق تاریک , کاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی زنجان

زنجانحسین عباسیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

اگر هرگونه مغایرتی در اطلاعات مشاهده می نمایید با کلیک برروی این بخش فرم درخواست اصلاح را تکمیل نمایید

 

هشدار

این سایت مسئولیتی در قبال مراکز معرفی شده ندارد لذا قبل از مراجعه ، بررسی های لازم را از طریق مراجع ذیربط نظیر سازمان نظام پزشکی بعمل آورید

جستجوی مراکز توانبخشی

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران