ساوه

عنوان کلینیک موقعیت نام مدیرعنوان مجوزخدمات

کلینیک کاردرمانی همراز

ساوهمیثم باقری نیامرکز جامع توانبخشیتوانبخشی دست , فیزیوتراپی , کاردرمانی

مرکز کاردرمانی محمد همایی

ساوهمحمد هماییمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز جامع توانبخشی میثم باقری نیا

ساوهمیثم باقری نیامرکز جامع توانبخشیتوانبخشی دست , فیزیوتراپی , گفتاردرمانی, کاردرمانی

مرکز کاردرمانی بهتوان

ساوهمحمدهماییمرکز کاردرمانیتوانبخشی دست , اتاق تاریک , کاردرمانی

مرکز کاردرمانی بهشت

ساوهحمید صادقیمرکز جامع توانبخشیتوانبخشی دست

اگر هرگونه مغایرتی در اطلاعات مشاهده می نمایید با کلیک برروی این بخش فرم درخواست اصلاح را تکمیل نمایید

 

هشدار

این سایت مسئولیتی در قبال مراکز معرفی شده ندارد لذا قبل از مراجعه ، بررسی های لازم را از طریق مراجع ذیربط نظیر سازمان نظام پزشکی بعمل آورید

جستجوی مراکز توانبخشی

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران