بابل

عنوان کلینیک موقعیت نام مدیرعنوان مجوزخدمات

کلینیک گفتاردرمانی آیین خاصعی

بابلآیین خاصعیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی عندلیبی

بابلعندلیبیمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز توانبخشی پویا

بابلخانم بابا زادهمرکز کاردرمانیکاردرمانی

كلينك كاردرماني فرزندان خورشيد

بابلمرضيه نظريمرکز کاردرمانیگفتاردرمانی, کاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی مهرآفرین

بابلمعصومه باسیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کاردرمانی درمانگاه فرهنگیان بابل

بابلاسماعیلیمرکز جامع توانبخشیتوانبخشی دست , گفتاردرمانی, کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی مهرآفرین

بابلنسیم کثیریانمرکز کاردرمانیاتاق تاریک , کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی تعادل

بابلمحمد علی امیرگانیمرکز کاردرمانیکاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی آوا

بابلمعصومه منتظریمرکز جامع توانبخشیگفتاردرمانی

اگر هرگونه مغایرتی در اطلاعات مشاهده می نمایید با کلیک برروی این بخش فرم درخواست اصلاح را تکمیل نمایید

 

هشدار

این سایت مسئولیتی در قبال مراکز معرفی شده ندارد لذا قبل از مراجعه ، بررسی های لازم را از طریق مراجع ذیربط نظیر سازمان نظام پزشکی بعمل آورید

جستجوی مراکز توانبخشی

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران