قزوین

عنوان کلینیک موقعیت نام مدیرعنوان مجوزخدمات

مرکز کاردرمانی محبوبه صیادی

قزوینمحبوبه صیادیمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز کاردرمانی پریچهر چیت گرزاده

قزوینمرکز جامع توانبخشی---

کلینیک کاردرمانی کیمیا

قزوینشهرام زارعیمرکز کاردرمانیتوانبخشی دست , کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی حیات

قزوینمرکز جامع توانبخشی---

مرکز گفتار درمانی مهدی بختیاری

قزوینمهدی بختیاریمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز گفتاردرمانی مجید گلی

قزوینمجید گلیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز گفتار درمانی محمد سلطانی

قزوینمحمد سلطانیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز گفتار درمانی مهدی بختیار

قزوینمهدی بختیارمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی خیام

قزوینمحمدتقی صیادی اماممرکز کاردرمانیتوانبخشی دست , گفتاردرمانی, کاردرمانی

اگر هرگونه مغایرتی در اطلاعات مشاهده می نمایید با کلیک برروی این بخش فرم درخواست اصلاح را تکمیل نمایید

 

هشدار

این سایت مسئولیتی در قبال مراکز معرفی شده ندارد لذا قبل از مراجعه ، بررسی های لازم را از طریق مراجع ذیربط نظیر سازمان نظام پزشکی بعمل آورید

جستجوی مراکز توانبخشی

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران