تبریز

عنوان کلینیک موقعیت نام مدیرعنوان مجوزخدمات

مرکز کاردرمانی علیرضا بهزادنیا

تبریزعلیرضا بهزادنیامرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز کاردرمانی فرزاد نامی

تبریزفرزاد نامیمرکز کاردرمانیتوانبخشی دست , اتاق تاریک , کاردرمانی

کلینیک گفتار درمانی ناصر میرزایی

تبریزناصر میرزاییمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلنیک گفتاردرمانی دکتر معصومی

تبریزدکتر جعفر معصومیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز گفتار درمانی آذربایجان

تبریزناصر میرزاییمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز توانبخشی آنایار

تبریزدکتر جعفر معصومیمرکز جامع توانبخشیگفتاردرمانی, کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی یاشام

تبریزمرتضی روانبخشمرکز کاردرمانیتوانبخشی دست , کاردرمانی

كلينيك كاردرماني بوعلي

تبریزحسين صبوريمرکز کاردرمانیگفتاردرمانی, کاردرمانی

مرکز توانبخشی هلال احمر

تبریزمرکز جامع توانبخشیگفتاردرمانی, کاردرمانی

مرکز توانبخشی رها

تبریزمرکز جامع توانبخشیگفتاردرمانی, کاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی فاطمه فکار

تبریزفاطمه فکارمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز توانبخشی تلاش

تبریزدکتر بابک کاشفی مهرمرکز جامع توانبخشیتوانبخشی دست , اتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی توان افزا

تبریزمرکز جامع توانبخشیگفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی ترنم

تبریزمرتضی روانبخشمرکز کاردرمانیتوانبخشی دست , کاردرمانی

مرکز کاردرمانی مهر

تبریزسرکارخانم ها دفتری، قربانی، مالکیمرکز کاردرمانیتوانبخشی دست , اتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی آذربایجان

تبریزناصرمیرزایی دریانیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز توانبخشی یارا

تبریزروزبه شکریمرکز جامع توانبخشیتوانبخشی دست , فیزیوتراپی , گفتاردرمانی, کاردرمانی

اگر هرگونه مغایرتی در اطلاعات مشاهده می نمایید با کلیک برروی این بخش فرم درخواست اصلاح را تکمیل نمایید

 

هشدار

این سایت مسئولیتی در قبال مراکز معرفی شده ندارد لذا قبل از مراجعه ، بررسی های لازم را از طریق مراجع ذیربط نظیر سازمان نظام پزشکی بعمل آورید

جستجوی مراکز توانبخشی

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران