کرج

عنوان کلینیک موقعیت نام مدیرعنوان مجوزخدمات

مرکز توانبخشی اسماء

کرجحسن رضویمرکز جامع توانبخشیفیزیوتراپی , گفتاردرمانی, کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی نگار کلامی

کرجنگار کلامیمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز کاردرمانی قنبر پناهی

کرجقنبر پناهیمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز کاردرمانی سروش لهراسبی

کرجسروش لهراسبیمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز کاردرمانی حکمیه عبادیان ذولنبین

کرجحکیمه ذوالنبینمرکز کاردرمانیکاردرمانی

کلینیک کاردرمانی پریسا یاری قلی

کرجپریسا یاری قلیمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز کاردرمانی فاطمه صادقی

کرجفاطمه صادقیمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز گفتار درمانی رازی

کرجمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز گفتاردرمانی امیر ارامی

کرجامیر ارامیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی گفتار توان گستر

کرجسیاوش عطاییمرکز گفتاردرمانیاتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانی

مرکز توانبخشی مفید

کرجتوانبخشی مفیدمرکز جامع توانبخشیگفتاردرمانی, کاردرمانی

مرکز گفتاردرمانی البرز

کرجگفتار درمانی البرزمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز گفتاردرمانی هما ناصح

کرجهما ناصحمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز گفتاردرمانی گلشن کرج

کرجگلشن کرجمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز توانبخشی وصال

کرجسروش لهراسبیمرکز کاردرمانیتوانبخشی دست , اتاق تاریک , آب درمانی, گفتاردرمانی, کاردرمانی

مرکز جامع توانبخشی رادمین

کرجدکتر مداحمرکز جامع توانبخشیتوانبخشی دست , فیزیوتراپی , گفتاردرمانی, کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی ایزدمهر

کرجفرشاد ایمانیمرکز کاردرمانیاتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی مهر

کرجمصطفی اقلیمیمرکز کاردرمانیتوانبخشی دست , ارتو پدی فنی , اتاق تاریک , آب درمانی, گفتاردرمانی, کاردرمانی

مركز كاردرماني آزادي

کرجمجيد آزادي نجف آباديمرکز کاردرمانیتوانبخشی دست , کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی نیکان

کرجمیلاد محمدیمرکز کاردرمانیتوانبخشی دست , گفتاردرمانی, کاردرمانی

اگر هرگونه مغایرتی در اطلاعات مشاهده می نمایید با کلیک برروی این بخش فرم درخواست اصلاح را تکمیل نمایید

 

هشدار

این سایت مسئولیتی در قبال مراکز معرفی شده ندارد لذا قبل از مراجعه ، بررسی های لازم را از طریق مراجع ذیربط نظیر سازمان نظام پزشکی بعمل آورید

جستجوی مراکز توانبخشی

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران