نتیجه جستجو

تعداد 5 مورد مرکز کاردرمانی و گفتاردرمانی در محدوده استان یا شهر "خراسان شمالی"
عنوان کلینیک موقعیت نام مدیرعنوان مجوزخدمات

مرکز توانبخشی صبا

بجنوردسمانه صفاییان تیتکانلومرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز کاردرمانی علیرضا امیری

بجنوردعلیرضا امیریمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز توانبخشی وحدانی

بجنوردمریم مختار زادهمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی کلام

بجنوردحسین یعقوبی مقدممرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز کاردرمانی نوید

بجنوردمحسن فدائیمرکز کاردرمانیکاردرمانی

اگر هرگونه مغایرتی در اطلاعات مشاهده می نمایید با کلیک برروی این بخش فرم درخواست اصلاح را تکمیل نمایید

 

هشدار

این سایت مسئولیتی در قبال مراکز معرفی شده ندارد لذا قبل از مراجعه ، بررسی های لازم را از طریق مراجع ذیربط نظیر سازمان نظام پزشکی بعمل آورید

جستجوی مراکز توانبخشی

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8