نتیجه جستجو

تعداد 19 مورد مرکز کاردرمانی و گفتاردرمانی در محدوده استان یا شهر "خوزستان"
عنوان کلینیک موقعیت نام مدیرعنوان مجوزخدمات

کلینیک گفتاردرمانی شیوا مسعودی نژاد

دزفولشیوا مسعودی نژادمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز توانبخشی توانا

خوزستانتوانبخشی توانامرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز توانبخشی الهادی

اهوازنسا اعتمادمرکز کاردرمانیکاردرمانی

کلینیک شهید حکیم

اهوازمنصور طبیبیمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز کاردرمانی نوید

اهوازکوروش نویدمرکز کاردرمانیاتاق تاریک , کاردرمانی

مرکز کاردرمانی امید

اهوازثریا آلبوغبیش.زهرا قاسمیمرکز کاردرمانیاتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی مهرآوران

اهوازمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی قائم

ماهشهرمعصومه کماییمرکز کاردرمانیتوانبخشی دست , اتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی تک پور

اهوازویدا تک پورمرکز کاردرمانیتوانبخشی دست , اتاق تاریک , کاردرمانی

مرکز کاردرمانی رشد

اهوازعاطفه اهنینمرکز کاردرمانیتوانبخشی دست , اتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی لاچین

اهوازروح اله رحمتی پورمرکز کاردرمانیتوانبخشی دست , کاردرمانی

گفتاردرمانی دی

اهوازغزاله رستمیمرکز جامع توانبخشیگفتاردرمانی

کلینک گفتاردرمانی دی

خوزستانغزاله رستم زادهمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز کاردرمانی امید

اهوازثریا آلبوغبیش زهرا قاسمی مفردمرکز کاردرمانیتوانبخشی دست , اتاق تاریک , کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی لاچین

اهوازروح اله لاچینیمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز کاردرمانی انصاری

اهوازعبدالنبی انصاریمرکز کاردرمانیتوانبخشی دست , کاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی دی

اهوازغزاله رستم زادهمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز کاردرمانی قائم

ماهشهرمعصومه کماییمرکز کاردرمانیتوانبخشی دست , اتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانی

مرکز کاردرمانی داریوش مرادی

اهوازداریوش مرادیمرکز کاردرمانیتوانبخشی دست , اتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانی

اگر هرگونه مغایرتی در اطلاعات مشاهده می نمایید با کلیک برروی این بخش فرم درخواست اصلاح را تکمیل نمایید

 

هشدار

این سایت مسئولیتی در قبال مراکز معرفی شده ندارد لذا قبل از مراجعه ، بررسی های لازم را از طریق مراجع ذیربط نظیر سازمان نظام پزشکی بعمل آورید

جستجوی مراکز توانبخشی

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران