نتیجه جستجو

تعداد 6 مورد مرکز کاردرمانی و گفتاردرمانی در محدوده استان یا شهر "سیستان و بلوچستان"
عنوان کلینیک موقعیت نام مدیرعنوان مجوزخدمات

مرکز توانبخشی یکتا

زاهدانمرکز جامع توانبخشیگفتاردرمانی, کاردرمانی

مرکز گفتار درمانی تهمینه سلملیان

زاهدانتهمینه سلملیانمرکز جامع توانبخشیگفتاردرمانی

مرکز گفتار درمانی سید محمد جواد موسوی

زاهدانسید محمد جواد موسویمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز توانبخشی علی اکبر دهقان پور ا

زاهدانعلی اکبر دهقان پور امرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز گفتاردرمانی تهمینه سلملیان

زاهدانتهمینه سلملیانمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز گفتاردرمانی سید محمد جواد موسوی

زاهدانسید محمد جواد موسویمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

اگر هرگونه مغایرتی در اطلاعات مشاهده می نمایید با کلیک برروی این بخش فرم درخواست اصلاح را تکمیل نمایید

 

هشدار

این سایت مسئولیتی در قبال مراکز معرفی شده ندارد لذا قبل از مراجعه ، بررسی های لازم را از طریق مراجع ذیربط نظیر سازمان نظام پزشکی بعمل آورید

جستجوی مراکز توانبخشی

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8