نتیجه جستجو

تعداد 3 مورد مرکز کاردرمانی و گفتاردرمانی در محدوده استان یا شهر "کردستان"
عنوان کلینیک موقعیت نام مدیرعنوان مجوزخدمات

مرکز کاردرمانی امیر حسین پناهی

سنندجامیر حسین پناهیمرکز کاردرمانیکاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی فاروق ساتوری

سقزفاروق ساتوریمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز گفتاردرمانی هه تاد

سنندجتوانبخشی هه تادمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

اگر هرگونه مغایرتی در اطلاعات مشاهده می نمایید با کلیک برروی این بخش فرم درخواست اصلاح را تکمیل نمایید

 

هشدار

این سایت مسئولیتی در قبال مراکز معرفی شده ندارد لذا قبل از مراجعه ، بررسی های لازم را از طریق مراجع ذیربط نظیر سازمان نظام پزشکی بعمل آورید

جستجوی مراکز توانبخشی

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران