نتیجه جستجو

تعداد 16 مورد مرکز کاردرمانی و گفتاردرمانی در محدوده استان یا شهر "کرمان"
عنوان کلینیک موقعیت نام مدیرعنوان مجوزخدمات

مرکز کاردرمانی موسی کریمی

کرمانموسی کریمیمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز کاردرمانی هادی بی باک

کرمانمرکز جامع توانبخشی---

مرکز کاردرمانی مریم تراز

کرمانمریم ترازمرکز کاردرمانیکاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی آوا

کرمانمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی پونه زینعلی

کرمانمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی زهرا رضایی

کرمانزهرا رضاییمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی نوین کرمان

کرمانمحمدکریمیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک توانبخشی امید فردا

سیرجانحسین مکی ابادیمرکز جامع توانبخشیتوانبخشی دست , گفتاردرمانی, کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی توان افزا

رفسنجانسمیه کیامرکز کاردرمانیگفتاردرمانی, کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی بنی اسد

کرماننرجس بنی اسدمرکز کاردرمانیتوانبخشی دست , کاردرمانی

مرکز گفتاردرمانی نوین

کرمانمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی, کاردرمانی

مركز گفتار درماني شريف

کرمانشعله شريفي پورمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک توانبخشی التیام

رفسنجانمرکز جامع توانبخشیفیزیوتراپی , گفتاردرمانی, کاردرمانی

مرکز کاردرمانی کوشا

کرمانمهدی ابراهیم پورمرکز کاردرمانیاتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانی

کلینیک سیرجان ارتو

سیرجانف جمالی---ارتو پدی فنی

کلینیک گفتاردرمانی به آفرید

کرماناصغر حق جومرکز جامع توانبخشیاتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانی

اگر هرگونه مغایرتی در اطلاعات مشاهده می نمایید با کلیک برروی این بخش فرم درخواست اصلاح را تکمیل نمایید

 

هشدار

این سایت مسئولیتی در قبال مراکز معرفی شده ندارد لذا قبل از مراجعه ، بررسی های لازم را از طریق مراجع ذیربط نظیر سازمان نظام پزشکی بعمل آورید

جستجوی مراکز توانبخشی

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران