نتیجه جستجو

تعداد 9 مورد مرکز کاردرمانی و گفتاردرمانی در محدوده استان یا شهر "کرمانشاه"
عنوان کلینیک موقعیت نام مدیرعنوان مجوزخدمات

مرکز کاردرمانی لیبلا رضایی

کرمانشاهمرکز جامع توانبخشی---

مرکز کاردرمانی اقبال غریب وندی

کرمانشاهاقبال غریب وندیمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز توانبخشی کیمیا

کرمانشاهمرکز توانبخشی کیمیامرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز توانبخشی گلستان

کرمانشاهتوانبخشی اکبری نیامرکز جامع توانبخشیکاردرمانی

کلینیک کاردرمانی ساعی

کرمانشاهکاردرمانی نجفیمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز جامع توانبخشی توانیاب

کرمانشاهسارا حیدریمرکز جامع توانبخشیفیزیوتراپی , گفتاردرمانی, کاردرمانی

مرکز توانبخشی الزهرا

کرمانشاهمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز کاردرمانی ایران زمین

کرمانشاهفرشاد زارعیمرکز جامع توانبخشیگفتاردرمانی, کاردرمانی

كلينيك كاردرماني زانكو

کرمانشاهايوب فتاحيمرکز کاردرمانیاتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانی

اگر هرگونه مغایرتی در اطلاعات مشاهده می نمایید با کلیک برروی این بخش فرم درخواست اصلاح را تکمیل نمایید

 

هشدار

این سایت مسئولیتی در قبال مراکز معرفی شده ندارد لذا قبل از مراجعه ، بررسی های لازم را از طریق مراجع ذیربط نظیر سازمان نظام پزشکی بعمل آورید

جستجوی مراکز توانبخشی

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8