نتیجه جستجو

تعداد 11 مورد مرکز کاردرمانی و گفتاردرمانی در محدوده استان یا شهر "گیلان"
عنوان کلینیک موقعیت نام مدیرعنوان مجوزخدمات

مرکز کاردرمانی مریم احمدی

رشتمریم احمدیمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز کاردرمانی توان نو

رشتسارا رضایی پلکوییمرکز کاردرمانیتوانبخشی دست , اتاق تاریک , کاردرمانی

مرکز کاردرمانی پیام امید

رشتمریم لامیانمرکز کاردرمانیکاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی محمد بازارده

رشتمحمد بازاردهمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی شفا

رشتمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتار درمانی فاطمه محمودی

رشتفاطمه محمودیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانگر گویا

لنگرودیوسف خرسندمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی پارس

رشتسیده صنم حسام محسنیمرکز کاردرمانیاتاق تاریک , آب درمانی, گفتاردرمانی

مرکز کاردرمانی رشد

رشتمریم احمدیمرکز کاردرمانیتوانبخشی دست , اتاق تاریک , آب درمانی, گفتاردرمانی, کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی سلامت

لاهیجانفرحناز رجب زاده کنفیمرکز کاردرمانیتوانبخشی دست , کاردرمانی

مرکز کاردرمانی پویا

لاهیجاناسماعیل دلاوریمرکز کاردرمانیتوانبخشی دست , کاردرمانی

اگر هرگونه مغایرتی در اطلاعات مشاهده می نمایید با کلیک برروی این بخش فرم درخواست اصلاح را تکمیل نمایید

 

هشدار

این سایت مسئولیتی در قبال مراکز معرفی شده ندارد لذا قبل از مراجعه ، بررسی های لازم را از طریق مراجع ذیربط نظیر سازمان نظام پزشکی بعمل آورید

جستجوی مراکز توانبخشی

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8