نتیجه جستجو

تعداد 9 مورد مرکز کاردرمانی و گفتاردرمانی در محدوده استان یا شهر "لرستان"
عنوان کلینیک موقعیت نام مدیرعنوان مجوزخدمات

مرکز توانبخشی مفید

بروجردمرکز جامع توانبخشی---

مرکز گفتاردرمانی درمانگاه فرهنگیان

خرم اباددرمانگاه فرهنگیانمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز کاردرمانی فرشیده نسب

خرم ابادفرشیده نظری نصبمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز کاردرمانی نگار فتحی بیرانوند

خرم ابادنگار فتحی بیرانوندمرکز کاردرمانیکاردرمانی

کلینیک کاردرمانی کرم اللهی

خرم ابادمائده کرم اللهیمرکز کاردرمانیتوانبخشی دست , کاردرمانی

مرکز توانبخشی شهید نوریان

نورابادسلمان نوریانمرکز کاردرمانیتوانبخشی دست , فیزیوتراپی , کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی شیرین مرادی

خرم ابادشیرین مراذیمرکز جامع توانبخشیتوانبخشی دست , کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی رسا

خرم ابادمرکز کاردرمانیگفتاردرمانی, کاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی آوا

الیگودرزحسین عبداللهیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

اگر هرگونه مغایرتی در اطلاعات مشاهده می نمایید با کلیک برروی این بخش فرم درخواست اصلاح را تکمیل نمایید

 

هشدار

این سایت مسئولیتی در قبال مراکز معرفی شده ندارد لذا قبل از مراجعه ، بررسی های لازم را از طریق مراجع ذیربط نظیر سازمان نظام پزشکی بعمل آورید

جستجوی مراکز توانبخشی

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران