نتیجه جستجو

تعداد 22 مورد مرکز کاردرمانی و گفتاردرمانی در محدوده استان یا شهر "مازندران"
عنوان کلینیک موقعیت نام مدیرعنوان مجوزخدمات

مرکز کاردرمانی زهرا آقا پور

ساریزهرا اقاپورمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز کاردرمانی آرزو دورودیان

ساریآرزو دورودیانمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز کاردرمانی مهدی مقامی

ساریمهدی مقامیمرکز جامع توانبخشیگفتاردرمانی, کاردرمانی

گفتاردرمانی نفیسه حسینیان

مازندراننفیسه حسینیانمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی آیین خاصعی

بابلآیین خاصعیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی قاسم بیابانی

ساریقاسم ییابانیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی عندلیبی

بابلعندلیبیمرکز کاردرمانیکاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی حسین یعقوبی

ساریحسین یعقوبیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز توانبخشی پویا

بابلخانم بابا زادهمرکز کاردرمانیکاردرمانی

کلینیک کاردرمانی مرتضی ذکریایی

مازندرانمرتضی ذکریایی آهنگرمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز توانبخشی توانا ساری

ساریمهدی مقامیمرکز جامع توانبخشیتوانبخشی دست , فیزیوتراپی , آب درمانی, گفتاردرمانی, کاردرمانی

كلينك كاردرماني فرزندان خورشيد

بابلمرضيه نظريمرکز کاردرمانیگفتاردرمانی, کاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی مهرآفرین

بابلمعصومه باسیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کاردرمانی درمانگاه فرهنگیان بابل

بابلاسماعیلیمرکز جامع توانبخشیتوانبخشی دست , گفتاردرمانی, کاردرمانی

مرکز کاردرمانی فردای روشن

املعلی علیزادهمرکز کاردرمانیتوانبخشی دست , اتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی رها

املجعفر اسمعیلیمرکز کاردرمانیتوانبخشی دست , اتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانی

كلينيك كاردرماني مهر

ساریمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز گفتاردرمانی باباپور

ساریمریم باباپورمرکز جامع توانبخشیاتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی مهرآفرین

بابلنسیم کثیریانمرکز کاردرمانیاتاق تاریک , کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی نوتوان

املرامین محمدیمرکز کاردرمانیتوانبخشی دست , گفتاردرمانی, کاردرمانی

اگر هرگونه مغایرتی در اطلاعات مشاهده می نمایید با کلیک برروی این بخش فرم درخواست اصلاح را تکمیل نمایید

 

هشدار

این سایت مسئولیتی در قبال مراکز معرفی شده ندارد لذا قبل از مراجعه ، بررسی های لازم را از طریق مراجع ذیربط نظیر سازمان نظام پزشکی بعمل آورید

جستجوی مراکز توانبخشی

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران