نتیجه جستجو

تعداد 19 مورد مرکز کاردرمانی و گفتاردرمانی در محدوده استان یا شهر "مرکزی"
عنوان کلینیک موقعیت نام مدیرعنوان مجوزخدمات

کلینیک کاردرمانی همراز

ساوهمیثم باقری نیامرکز جامع توانبخشیتوانبخشی دست , فیزیوتراپی , کاردرمانی

مرکز کاردرمانی محمد همایی

ساوهمحمد هماییمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز کاردرمانی باران

اراکشهریار خسرویمرکز کاردرمانیتوانبخشی دست , گفتاردرمانی, کاردرمانی

مرکز کاردرمانی انوشه قاری

اراکانوشه قاریمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز کاردرمانی امیر مهدی نسب

اراکامیر مهدی نسبمرکز کاردرمانیکاردرمانی

کلینیک گفتار درمانی علی محمدی

اراکعلی محمدیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتار درمانی اوا

اراکگفتار درمانی اوامرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی آوا

اراکمرکز جامع توانبخشیگفتاردرمانی

مرکز کاردرمانی کبری سلطانی خدیو

اراکمرکز جامع توانبخشی---

گفتار درمانی خاتم الانبیاء

اراکخانم سمیه باقریمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز جامع توانبخشی میثم باقری نیا

ساوهمیثم باقری نیامرکز جامع توانبخشیتوانبخشی دست , فیزیوتراپی , گفتاردرمانی, کاردرمانی

کاردرمانی الزهرا(س)

اراکغلامرضا وناییمرکز کاردرمانیتوانبخشی دست , کاردرمانی

مرکز کاردرمانی بهتوان

ساوهمحمدهماییمرکز کاردرمانیتوانبخشی دست , اتاق تاریک , کاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی خاتم الانبیا

اراکسمیه باقریمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز کاردرمانی بهشت

ساوهحمید صادقیمرکز جامع توانبخشیتوانبخشی دست

کلینیک کاردرمانی یاس

اراککبری سلطانی خدیو زهرا الطباطبایی آل طهمرکز کاردرمانیاتاق تاریک , کاردرمانی

مرکز توانبخشی روزانه ضایعه نخاعی کوشا

اراکشیما چاهکیمرکز جامع توانبخشیکاردرمانی

مرکز کاردرمانی خاتم الانبیا

اراکسمیه باقریمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی طراوت

اراکمرکز کاردرمانیتوانبخشی دست , گفتاردرمانی, کاردرمانی

اگر هرگونه مغایرتی در اطلاعات مشاهده می نمایید با کلیک برروی این بخش فرم درخواست اصلاح را تکمیل نمایید

 

هشدار

این سایت مسئولیتی در قبال مراکز معرفی شده ندارد لذا قبل از مراجعه ، بررسی های لازم را از طریق مراجع ذیربط نظیر سازمان نظام پزشکی بعمل آورید

جستجوی مراکز توانبخشی

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8