نتیجه جستجو

تعداد 7 مورد مرکز کاردرمانی و گفتاردرمانی در محدوده استان یا شهر "اردبیل"
عنوان کلینیک موقعیت نام مدیرعنوان مجوزخدمات

مرکز کاردرمانی لیلی اکبری فرد دستگیر

اردبیلمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز کاردرمانی رشد

اردبیلوحید عباسیمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز گفتاردرمانی گویا

اردبیلفاطمه سلیمان زادهمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز گفتار درمانی الهام صبوری

اردبیلالهام صبوریمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز گفتار درمانی نسترن عباسی با هنر

اردبیلنسترن عباسی باهنرمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی مشکین شهر

مشکین شهرسمیه میرزازادهمرکز کاردرمانیتوانبخشی دست , اتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی مرکزی

اردبیلمحمد جعفری جاهدمرکز کاردرمانیتوانبخشی دست , کاردرمانی

اگر هرگونه مغایرتی در اطلاعات مشاهده می نمایید با کلیک برروی این بخش فرم درخواست اصلاح را تکمیل نمایید

 

هشدار

این سایت مسئولیتی در قبال مراکز معرفی شده ندارد لذا قبل از مراجعه ، بررسی های لازم را از طریق مراجع ذیربط نظیر سازمان نظام پزشکی بعمل آورید

جستجوی مراکز توانبخشی

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8