نتیجه جستجو

تعداد 18 مورد مرکز کاردرمانی و گفتاردرمانی در محدوده استان یا شهر "همدان"
عنوان کلینیک موقعیت نام مدیرعنوان مجوزخدمات

کلینیک گفتار درمانی سینا

ملایرمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی مهران قلی زاده

اسد ابادمهران قلی زادهمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتار درمانی زینت بهنام

همدانزینت بهناممرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی توانا

همدانمرکز جامع توانبخشیکاردرمانی

مرکز کاردرمانی محمد سرایی

همدانمحمد سراییمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز کاردرمانی سهیلا میرزا یعقوبی

همدانسهیلا میرزا یعقوبیمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز توانبخشی مهدیه

همدانتوانبخشی مهدیهمرکز کاردرمانیگفتاردرمانی, کاردرمانی

کلینیک گفتار درمانی ریحانه اکبری

کبودرآهنگریحانه اکبریمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتار درمانی جعفر قادری واحد

همدانجعفر قادری واحدمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی زینت بهنام

همدانزینت بهناممرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی محمد سرایی

همدانمحمد سراییمرکز کاردرمانیتوانبخشی دست , گفتاردرمانی, کاردرمانی

کلینیک توانبخشی شاهد

اسد ابادمحمدرضاونائیمرکز جامع توانبخشیتوانبخشی دست , گفتاردرمانی, کاردرمانی

کلینیک كاردرمانير رسول ترکمن

همدانرسول تركمنمرکز کاردرمانیکاردرمانی

کلینیک کاردرمانی پیام رفائی

همدانپیام رفائیمرکز کاردرمانیتوانبخشی دست , اتاق تاریک , کاردرمانی

کاردرمانی و توانبخشی پیام رفائی

همدانپیام رفائیمرکز کاردرمانیتوانبخشی دست , اتاق تاریک , کاردرمانی

ارتوپدی فنی مجلسی

همدانتکنیکال ارتوپدیست آرش مجلسی---ارتو پدی فنی

کلینیک كاردرماني ترکمن

همدانرسول تركمنمرکز کاردرمانیتوانبخشی دست , اتاق تاریک , کاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی گویا

همدانزینت بهنام -محمدجوادصمدیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

اگر هرگونه مغایرتی در اطلاعات مشاهده می نمایید با کلیک برروی این بخش فرم درخواست اصلاح را تکمیل نمایید

 

هشدار

این سایت مسئولیتی در قبال مراکز معرفی شده ندارد لذا قبل از مراجعه ، بررسی های لازم را از طریق مراجع ذیربط نظیر سازمان نظام پزشکی بعمل آورید

جستجوی مراکز توانبخشی

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8