نتیجه جستجو

تعداد 39 مورد مرکز کاردرمانی و گفتاردرمانی در محدوده استان یا شهر "اصفهان"
عنوان کلینیک موقعیت نام مدیرعنوان مجوزخدمات

کلینیک گفتاردرمانی ایران

اصفهانگفتار درمانی ایرانمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتار درمانی زنده رود

اصفهانزنده رودمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتار درمانی حمیدرضا کیانی

اصفهانحمیدرضا کیانیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتار درمانی شیوا ابراهیمیان

اصفهانشیوا ابراهیمیانمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتار درمانی علی باریک رو

اصفهانعلی باریک رومرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتار درمانی رضا جعفری

اصفهانرضا جعفریمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتار درمانی تیلا شکرانی

اصفهانتیلا شکرانیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتار درمانی مهر

اصفهانگفتاردرمانی مهرمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتار درمانی رایین

اصفهانگفتاردرمانی رایینمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتار درمانی آوا

اصفهانمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز توانبخشی نگار عصر

کاشانمرکز جامع توانبخشیفیزیوتراپی , گفتاردرمانی, کاردرمانی

مرکز کاردرمانی رسا

اصفهانکاردرمانی رسامرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز جامع توانبخشی مانی

اصفهانمرکز جامع توانبخشی---

مرکز کاردرمانی تیمور عسگری

اصفهانتیمور عسگریمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز توانبخشی سعادت

اصفهانوجیهه اسماعیل زاده گنج ابادیمرکز جامع توانبخشیفیزیوتراپی , گفتاردرمانی, کاردرمانی

کلینیک توانبخشی پارسه

اصفهانتیمور عسگریمرکز کاردرمانیفیزیوتراپی , گفتاردرمانی, کاردرمانی

مرکزکاردرمانی کوشا

اصفهانرضا عباسیان جزیمرکز کاردرمانیتوانبخشی دست , اتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانی

کاردرمانی ولیعصر (عج)

کاشاندکتر مسعود بابائی - کاندید دکتری تخصصی کاردرمانیمرکز کاردرمانیاتاق تاریک , کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی امید

اصفهاننرگس عباسیمرکز کاردرمانیتوانبخشی دست , کاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی ایمان

اصفهانخانم سپیده نیکخواهمرکز گفتاردرمانیاتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانی

اگر هرگونه مغایرتی در اطلاعات مشاهده می نمایید با کلیک برروی این بخش فرم درخواست اصلاح را تکمیل نمایید

 

هشدار

این سایت مسئولیتی در قبال مراکز معرفی شده ندارد لذا قبل از مراجعه ، بررسی های لازم را از طریق مراجع ذیربط نظیر سازمان نظام پزشکی بعمل آورید

جستجوی مراکز توانبخشی

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران