نتیجه جستجو

تعداد 7 مورد مرکز کاردرمانی و گفتاردرمانی در محدوده استان یا شهر "ایلام"
عنوان کلینیک موقعیت نام مدیرعنوان مجوزخدمات

کلینیک کاردرمانی امید

ایلاموفا رشیدیمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز توابخشی اوا

ایلاممریم نظریمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز گفتار درمانی زهره ملکی

دهلرانزهره ملکیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز کاردرمانی وفا رشیدی

ایلاموفا رشیدیمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز کاردرمانی بهزاد حاجی بیگی

ایلاممرکز جامع توانبخشی---

کلینیک گفتاردرمانی کریمی

ایلامفرزاد کریمیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی وفا رشیدی

ایلاموفارشیدیمرکز کاردرمانیکاردرمانی

اگر هرگونه مغایرتی در اطلاعات مشاهده می نمایید با کلیک برروی این بخش فرم درخواست اصلاح را تکمیل نمایید

 

هشدار

این سایت مسئولیتی در قبال مراکز معرفی شده ندارد لذا قبل از مراجعه ، بررسی های لازم را از طریق مراجع ذیربط نظیر سازمان نظام پزشکی بعمل آورید

جستجوی مراکز توانبخشی

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران