نتیجه جستجو

تعداد 5 مورد مرکز کاردرمانی و گفتاردرمانی در محدوده استان یا شهر "بوشهر"
عنوان کلینیک موقعیت نام مدیرعنوان مجوزخدمات

مرکز کاردرمانی حسین حسینی

بوشهرسید حسین حسینیمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز توانبخشی ایرانیان

بوشهرتوانبخشی ایرانیانمرکز کاردرمانیگفتاردرمانی, کاردرمانی

مرکز توانبخشی شهید مسیگلی نژاد

بوشهرنادر خیر خوشمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز گفتار درمانی رحیمه امیری

بوشهررحیمه امیریمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی زينب آل غفوری

بندر گناوهزینب آل غفوریمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

اگر هرگونه مغایرتی در اطلاعات مشاهده می نمایید با کلیک برروی این بخش فرم درخواست اصلاح را تکمیل نمایید

 

هشدار

این سایت مسئولیتی در قبال مراکز معرفی شده ندارد لذا قبل از مراجعه ، بررسی های لازم را از طریق مراجع ذیربط نظیر سازمان نظام پزشکی بعمل آورید

جستجوی مراکز توانبخشی

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران