نتیجه جستجو

تعداد 6 مورد مرکز کاردرمانی و گفتاردرمانی در محدوده استان یا شهر "چهارمحال و بختیاری"
عنوان کلینیک موقعیت نام مدیرعنوان مجوزخدمات

مرکز جامع توانبخشی 12 آذر

شهرکردمرکز جامع توانبخشی---

مجتمع توانبخشی 12 اذر

شهرکردفاطمه رفیعیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز کاردرمانی زهرا ستاری

شهرکردزهرا ستاریمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز جامع توانبخشی 12 اذر

شهرکردقدرت اله فضل اللهیمرکز جامع توانبخشیفیزیوتراپی , گفتاردرمانی, کاردرمانی

مرکز کاردرمانی رویش

شهرکردنینا بابادیمرکز کاردرمانیکاردرمانی

کلینیک توانبخشی پرواز

شهرکردسلیمیمرکز جامع توانبخشیتوانبخشی دست , فیزیوتراپی , ارتو پدی فنی , اتاق تاریک , آب درمانی, گفتاردرمانی, کاردرمانی

اگر هرگونه مغایرتی در اطلاعات مشاهده می نمایید با کلیک برروی این بخش فرم درخواست اصلاح را تکمیل نمایید

 

هشدار

این سایت مسئولیتی در قبال مراکز معرفی شده ندارد لذا قبل از مراجعه ، بررسی های لازم را از طریق مراجع ذیربط نظیر سازمان نظام پزشکی بعمل آورید

جستجوی مراکز توانبخشی

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8