نتیجه جستجو

تعداد 80 مورد مرکز کاردرمانی و گفتاردرمانی در دسته بندی "مراکز کاردرمانی و گفتاردرمانی" در محدوده استان یا شهر "تهران"
عنوان کلینیک موقعیت نام مدیرخدماتعنوان مجوز

مرکز توانبخشی افتاب

گلستانجواد یگانهگفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز گفتاردرمانی شویق

تهرانگفتاردرمانی تشویقگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی ریوندی

تهرانخانم ریوندیگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

مرکز گفتاردرمانی فخر

تهرانگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

مرکز گفتاردرمانی سرحدی زاده

تهرانسرحدی زادهگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی ابن سینا

تهراندکتر علیرضا شمس الدینیتوانبخشی دست , اتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

کلینیک توانبخشی آسایش

تهرانشیرین سادات ثابتتوانبخشی دست , فیزیوتراپی , ارتو پدی فنی , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز جامع توانبخشی

کلینیک توانبخشی نغمه

تهرانتوانبخشی دست , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز جامع توانبخشی

مرکز کاردرمانی آیتن

اسلامشهرعلی احمدیتوانبخشی دست , ارتو پدی فنی , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز توانبخشی آهنگ

تهراندکتر فقیهیتوانبخشی دست , اتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز جامع توانبخشی

مرکز گفتاردرمانی درمانگاه فرهنگیان شکوفه

تهرانعظیم کلانتریگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی بهار

تهرانابوالفضل سخائیاتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز كاردرماني الهام صادقين

تهرانالهام صادقينتوانبخشی دست , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی سینا

قدسحميدرضا صبوريتوانبخشی دست , اتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی ترنم ظفر

تهراندکتر میثم محمدیتوانبخشی دست , اتاق تاریک , آب درمانی, گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی شادمان

تهرانشادمانگفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز جامع توانبخشی

مرکز گفتار درمانی اسدالهی

تهراناسداللهیگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

کلینیک توانبخشی شایان

تهرانمحمدرضا میرزاییتوانبخشی دست , فیزیوتراپی , ارتو پدی فنی , اتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز جامع توانبخشی

کاردرمانی نازی آباد

تهرانسحر افروزتوانبخشی دست , اتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی توان افرين

تهرانمژگان كبكيتوانبخشی دست , ارتو پدی فنی , اتاق تاریک , آب درمانی, گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

اگر هرگونه مغایرتی در اطلاعات مشاهده می نمایید با کلیک برروی این بخش فرم درخواست اصلاح را تکمیل نمایید

 

هشدار

این سایت مسئولیتی در قبال مراکز معرفی شده ندارد لذا قبل از مراجعه ، بررسی های لازم را از طریق مراجع ذیربط نظیر سازمان نظام پزشکی بعمل آورید

جستجوی مراکز توانبخشی

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران