عنوان کلینیک موقعیت نام مدیرعنوان مجوزخدمات

کلینیک کاردرمانی عندلیبی

بابلعندلیبیمرکز کاردرمانیکاردرمانی

کلینیک کاردرمانی نگار کلامی

کرجنگار کلامیمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز کاردرمانی قنبر پناهی

کرجقنبر پناهیمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز کاردرمانی سروش لهراسبی

کرجسروش لهراسبیمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز کاردرمانی حکمیه عبادیان ذولنبین

کرجحکیمه ذوالنبینمرکز کاردرمانیکاردرمانی

کلینیک کاردرمانی فاطمه افشاری

البرزفاطمه افشاریمرکز کاردرمانیکاردرمانی

کلینیک کاردرمانی پریسا یاری قلی

کرجپریسا یاری قلیمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز کاردرمانی فاطمه صادقی

کرجفاطمه صادقیمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز توانبخشی بهبد

تهرانمرکز کاردرمانیکاردرمانی

کلینیک کاردرمانی شایان

تهرانمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز توانبخشی آرمان

تهرانمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز کاردرمانی کیوان کرمی فر

تهرانکیوان کرمی فرمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز توانبخشی ماهان

تهرانمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز کاردرمانی آسایش

تهرانمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز کاردرمانی مها

تهرانانور لطفیمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز گفتاردرمانی شویق

تهرانگفتاردرمانی تشویقمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی ریوندی

تهرانخانم ریوندیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز گفتاردرمانی فخر

تهرانمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز کاردرمانی توان یاب

تهرانمرکز توان یابمرکز گفتاردرمانیکاردرمانی

مرکز گفتاردرمانی سرحدی زاده

تهرانسرحدی زادهمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

اگر هرگونه مغایرتی در اطلاعات مشاهده می نمایید با کلیک برروی این بخش فرم درخواست اصلاح را تکمیل نمایید

 

هشدار

این سایت مسئولیتی در قبال مراکز معرفی شده ندارد لذا قبل از مراجعه ، بررسی های لازم را از طریق مراجع ذیربط نظیر سازمان نظام پزشکی بعمل آورید

جستجوی مراکز توانبخشی

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران