عنوان کلینیک موقعیت نام مدیرعنوان مجوزخدمات

مرکز توانبخشی فرهنگیان

تهرانتوانبخشی فرهنگیانمرکز گفتاردرمانیکاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی حسین یعقوبی

ساریحسین یعقوبیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز گفتاردرمانی آوای فرشتگان

بندرعباسمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی پایا

شیرازشایان علمداری فرمرکز کاردرمانیگفتاردرمانی, کاردرمانی

مرکز کاردرمانی رسا

اصفهانکاردرمانی رسامرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز توانبخشی گلستان

کرمانشاهتوانبخشی اکبری نیامرکز جامع توانبخشیکاردرمانی

کلینیک کاردرمانی ساعی

کرمانشاهکاردرمانی نجفیمرکز کاردرمانیکاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی آوا

اراکمرکز جامع توانبخشیگفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی ابن سینا

تهراندکتر علیرضا شمس الدینیمرکز کاردرمانیتوانبخشی دست , اتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی پویا

بندرعباسامیریانمرکز کاردرمانیکاردرمانی

کلینیک کاردرمانی کیمیا

قزوینشهرام زارعیمرکز کاردرمانیتوانبخشی دست , کاردرمانی

مرکز کاردرمانی نور امید

تهرانمجتبی سفلائیمرکز کاردرمانیتوانبخشی دست , اتاق تاریک , کاردرمانی

کلنیک گفتاردرمانی دکتر معصومی

تبریزدکتر جعفر معصومیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک توانبخشی آسایش

تهرانشیرین سادات ثابتمرکز جامع توانبخشیتوانبخشی دست , فیزیوتراپی , ارتو پدی فنی , گفتاردرمانی, کاردرمانی

مرکز کاردرمانی سیمرغ

شیرازمرکز جامع توانبخشی---

کلینیک کاردرمانی پارس

رشتسیده صنم حسام محسنیمرکز کاردرمانیاتاق تاریک , آب درمانی, گفتاردرمانی

مرکز جامع توانبخشی گلها توانگران امید

تهران---------

مرکز گفتاردرمانی سجاد محسنیان

یاسوجسجاد محسنیانمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز جامع توانبخشی 12 آذر

شهرکردمرکز جامع توانبخشی---

مرکز توانبخشی یکتا

زاهدانمرکز جامع توانبخشیگفتاردرمانی, کاردرمانی

اگر هرگونه مغایرتی در اطلاعات مشاهده می نمایید با کلیک برروی این بخش فرم درخواست اصلاح را تکمیل نمایید

 

هشدار

این سایت مسئولیتی در قبال مراکز معرفی شده ندارد لذا قبل از مراجعه ، بررسی های لازم را از طریق مراجع ذیربط نظیر سازمان نظام پزشکی بعمل آورید

جستجوی مراکز توانبخشی

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران