عنوان کلینیک موقعیت نام مدیرعنوان مجوزخدمات

مرکز توانبخشی پاک مهر

یزدرضا پاک مهرمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز توانبخشی مهر طلبان

یزدمرکز جامع توانبخشی---

کلینیک کاردرمانی شفا

بیرجندمرکز جامع توانبخشی---

کلینیک کاردرمانی امید

ایلاموفا رشیدیمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز کاردرمانی رشد

بیرجندمژگان جوانمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز کاردرمانی غلامحسین محمدی تبار

ارومیهغلامحسین محمدی تبارمرکز کاردرمانیکاردرمانی

کلینیک کاردرمانی حیات

قزوینمرکز جامع توانبخشی---

مرکز جامع توانبخشی مانی

اصفهانمرکز جامع توانبخشی---

مرکز کاردرمانی تیمور عسگری

اصفهانتیمور عسگریمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز توانبخشی سعادت

اصفهانوجیهه اسماعیل زاده گنج ابادیمرکز جامع توانبخشیفیزیوتراپی , گفتاردرمانی, کاردرمانی

کلینیک توانبخشی پارسه

اصفهانتیمور عسگریمرکز کاردرمانیفیزیوتراپی , گفتاردرمانی, کاردرمانی

مرکزکاردرمانی کوشا

اصفهانرضا عباسیان جزیمرکز کاردرمانیتوانبخشی دست , اتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی توانا

همدانمرکز جامع توانبخشیکاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی نوین کرمان

کرمانمحمدکریمیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک توانبخشی نغمه

تهرانمرکز جامع توانبخشیتوانبخشی دست , گفتاردرمانی, کاردرمانی

مرکز کاردرمانی آیتن

اسلامشهرعلی احمدیمرکز کاردرمانیتوانبخشی دست , ارتو پدی فنی , گفتاردرمانی, کاردرمانی

مرکز گفتار درمانی مهدی بختیاری

قزوینمهدی بختیاریمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز جامع توانبخشی توانیاب

کرمانشاهسارا حیدریمرکز جامع توانبخشیفیزیوتراپی , گفتاردرمانی, کاردرمانی

مرکز توانبخشی الزهرا

کرمانشاهمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز گفتاردرمانی مجید گلی

قزوینمجید گلیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

اگر هرگونه مغایرتی در اطلاعات مشاهده می نمایید با کلیک برروی این بخش فرم درخواست اصلاح را تکمیل نمایید

 

هشدار

این سایت مسئولیتی در قبال مراکز معرفی شده ندارد لذا قبل از مراجعه ، بررسی های لازم را از طریق مراجع ذیربط نظیر سازمان نظام پزشکی بعمل آورید

جستجوی مراکز توانبخشی

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران