عنوان کلینیک موقعیت نام مدیرعنوان مجوزخدمات

مرکز گفتار درمانی محمد سلطانی

قزوینمحمد سلطانیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز گفتار درمانی مهدی بختیار

قزوینمهدی بختیارمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز کاردرمانی محمد سرایی

همدانمحمد سراییمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز کاردرمانی سهیلا میرزا یعقوبی

همدانسهیلا میرزا یعقوبیمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز توانبخشی مهدیه

همدانتوانبخشی مهدیهمرکز کاردرمانیگفتاردرمانی, کاردرمانی

کلینیک گفتار درمانی ریحانه اکبری

کبودرآهنگریحانه اکبریمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتار درمانی جعفر قادری واحد

همدانجعفر قادری واحدمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی زینت بهنام

همدانزینت بهناممرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز گفتاردرمانی آزاده مداح

سمنانآزاده مداحمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز گفتار درمانی تهمینه سلملیان

زاهدانتهمینه سلملیانمرکز جامع توانبخشیگفتاردرمانی

مرکز گفتار درمانی سید محمد جواد موسوی

زاهدانسید محمد جواد موسویمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز گفتار درمانی آذربایجان

تبریزناصر میرزاییمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مجتمع توانبخشی 12 اذر

شهرکردفاطمه رفیعیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز کاردرمانی زهرا ستاری

شهرکردزهرا ستاریمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز جامع توانبخشی 12 اذر

شهرکردقدرت اله فضل اللهیمرکز جامع توانبخشیفیزیوتراپی , گفتاردرمانی, کاردرمانی

مرکز گفتار درمانی فایزه حمدی

زنجانفایزه حمدیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز توانبخشی ایرانیان

بوشهرتوانبخشی ایرانیانمرکز کاردرمانیگفتاردرمانی, کاردرمانی

مرکز توانبخشی شهید مسیگلی نژاد

بوشهرنادر خیر خوشمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز گفتار درمانی رحیمه امیری

بوشهررحیمه امیریمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز توانبخشی آهنگ

تهراندکتر فقیهیمرکز جامع توانبخشیتوانبخشی دست , اتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانی

اگر هرگونه مغایرتی در اطلاعات مشاهده می نمایید با کلیک برروی این بخش فرم درخواست اصلاح را تکمیل نمایید

 

هشدار

این سایت مسئولیتی در قبال مراکز معرفی شده ندارد لذا قبل از مراجعه ، بررسی های لازم را از طریق مراجع ذیربط نظیر سازمان نظام پزشکی بعمل آورید

جستجوی مراکز توانبخشی

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران