عنوان کلینیک موقعیت نام مدیرعنوان مجوزخدمات

مرکز کاردرمانی مهدی مقامی

ساریمهدی مقامیمرکز جامع توانبخشیگفتاردرمانی, کاردرمانی

مرکز کاردرمانی لیبلا رضایی

کرمانشاهمرکز جامع توانبخشی---

مرکز کاردرمانی اقبال غریب وندی

کرمانشاهاقبال غریب وندیمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز کاردرمانی محسن شادفر

سمنانمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز کاردرمانی هلال احمر

سمناناسدالله طاهریمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز کاردرمانی حسین علی بخشی

سمنانحسین علی بخشیمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز کاردرمانی مریم احمدی

رشتمریم احمدیمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز کاردرمانی توان نو

رشتسارا رضایی پلکوییمرکز کاردرمانیتوانبخشی دست , اتاق تاریک , کاردرمانی

مرکز کاردرمانی پیام امید

رشتمریم لامیانمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز کاردرمانی موسی کریمی

کرمانموسی کریمیمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز کاردرمانی هادی بی باک

کرمانمرکز جامع توانبخشی---

مرکز کاردرمانی مریم تراز

کرمانمریم ترازمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز کاردرمانی اسماعیل احمدیان

خراسان رضویاسماعیل احمدیانمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز کاردرمانی مرتضی ارغیانی

مشهدمرتضی ارغیانیمرکز کاردرمانیکاردرمانی

کلینیک کاردرمانی معلم

مشهدمهدی اسداللهیمرکز کاردرمانیتوانبخشی دست , اتاق تاریک , کاردرمانی

مرکز کاردرمانی غلام جهان

مشهدغلام نبی جهان معینمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز کاردرمانی حسین راستی

خراسان رضویحسین راستیمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز کاردرمانی امیر حسین پناهی

سنندجامیر حسین پناهیمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز کاردرمانی حسین حسینی

بوشهرسید حسین حسینیمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز کاردرمانی میلاد

بندرعباسمیثم معروفیمرکز کاردرمانیاتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانی

اگر هرگونه مغایرتی در اطلاعات مشاهده می نمایید با کلیک برروی این بخش فرم درخواست اصلاح را تکمیل نمایید

 

هشدار

این سایت مسئولیتی در قبال مراکز معرفی شده ندارد لذا قبل از مراجعه ، بررسی های لازم را از طریق مراجع ذیربط نظیر سازمان نظام پزشکی بعمل آورید

جستجوی مراکز توانبخشی

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8