عنوان کلینیک موقعیت نام مدیرعنوان مجوزخدمات

مرکز کاردرمانی باران

اراکشهریار خسرویمرکز کاردرمانیتوانبخشی دست , گفتاردرمانی, کاردرمانی

مرکز کاردرمانی انوشه قاری

اراکانوشه قاریمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز کاردرمانی امیر مهدی نسب

اراکامیر مهدی نسبمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز توانبخشی افتاب

گلستانجواد یگانهمرکز کاردرمانیگفتاردرمانی, کاردرمانی

کلینیک گفتار درمانی رضا حجتی

چابهار---------

کلینیک گفتار درمانی ناصر میرزایی

تبریزناصر میرزاییمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتار درمانی زهرا حمیدی

هادیشهرزهرا حمیدیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتار درمانی زهرا حسینی

آبادهزهرا حسینیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتار درمانی پریسا محمدی

مرودشتپریسا محمدیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز توانبخشی کیمیا

کرمانشاهمرکز توانبخشی کیمیامرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی ایران

اصفهانگفتار درمانی ایرانمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتار درمانی زنده رود

اصفهانزنده رودمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتار درمانی حمیدرضا کیانی

اصفهانحمیدرضا کیانیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتار درمانی شیوا ابراهیمیان

اصفهانشیوا ابراهیمیانمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتار درمانی علی باریک رو

اصفهانعلی باریک رومرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتار درمانی رضا جعفری

اصفهانرضا جعفریمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتار درمانی تیلا شکرانی

اصفهانتیلا شکرانیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتار درمانی مهر

اصفهانگفتاردرمانی مهرمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتار درمانی رایین

اصفهانگفتاردرمانی رایینمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتار درمانی آوا

اصفهانمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

اگر هرگونه مغایرتی در اطلاعات مشاهده می نمایید با کلیک برروی این بخش فرم درخواست اصلاح را تکمیل نمایید

 

هشدار

این سایت مسئولیتی در قبال مراکز معرفی شده ندارد لذا قبل از مراجعه ، بررسی های لازم را از طریق مراجع ذیربط نظیر سازمان نظام پزشکی بعمل آورید

جستجوی مراکز توانبخشی

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران