عنوان کلینیک موقعیت نام مدیرعنوان مجوزخدمات

مرکز جامع توانبخشی وفایی

تهراندکتر امیر رضا وفائیمرکز جامع توانبخشیفیزیوتراپی , ارتو پدی فنی , گفتاردرمانی, کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی مهرآفرین

بابلنسیم کثیریانمرکز کاردرمانیاتاق تاریک , کاردرمانی

مرکز گفتاردرمانی چراغی

تهرانسکینه چرلغیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی, کاردرمانی

مرکز کاردرمانی سپاس مادران

شیرازمحمد صادق جعفریمرکز کاردرمانیکاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی نهال من

پردیسگفتاردرمانگر محسن سیفیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی, کاردرمانی

مرکز گفتاردرمانی امیدافرین

تهراناحسان حسامیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی همراه

گرگانمجید حقیمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز گفتاردرمانی امینی

تهرانزینب امینیمرکز گفتاردرمانیتوانبخشی دست , ارتو پدی فنی , اتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانی

کلینیک توانبخشی ماهان

تهرانمحمد چاوشیمرکز گفتاردرمانیتوانبخشی دست , گفتاردرمانی, کاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی نسیم مردانی

تهراننسیم مردانیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز گفتاردرمانی فتوحی

تهرانمینا فتوحیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز کاردرمانی صبا

تهرانمریم نصیریمرکز کاردرمانیتوانبخشی دست , کاردرمانی

مرکز توانبخشی برنا

تهراندلشاد و مدرسیمرکز کاردرمانیتوانبخشی دست , گفتاردرمانی, کاردرمانی

مطب گفتاردرمانی سحر حریری

تهرانسحر حریریمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

اگر هرگونه مغایرتی در اطلاعات مشاهده می نمایید با کلیک برروی این بخش فرم درخواست اصلاح را تکمیل نمایید

 

هشدار

این سایت مسئولیتی در قبال مراکز معرفی شده ندارد لذا قبل از مراجعه ، بررسی های لازم را از طریق مراجع ذیربط نظیر سازمان نظام پزشکی بعمل آورید

جستجوی مراکز توانبخشی

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8