عنوان کلینیک موقعیت نام مدیرعنوان مجوزخدمات

کینیک گفتاردرمانی سعیدی

تربت حیدریهعاطفه سعیدیمرکز گفتاردرمانیاتاق تاریک , گفتاردرمانی

کلینیک پایتخت پارسه

اصفهانناصر زارعیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکزر توانبخشی شوق پرواز

تهرانمرکز جامع توانبخشیتوانبخشی دست , فیزیوتراپی , ارتو پدی فنی , اتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانی

مرکز کاردرمانی امید اسلامشهر

اسلامشهرفاطمه کمالیانمرکز جامع توانبخشیگفتاردرمانی, کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی تعادل

بابلمحمد علی امیرگانیمرکز کاردرمانیکاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی آوا

بابلمعصومه منتظریمرکز جامع توانبخشیگفتاردرمانی

مرکز گفتاردرمانی شمس الدین مامندی

آذربایجان غربیشمس الدین مامندیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک توانبخشی قائم جاجرم

خراسان شمالیاحسان سرگلزاییمرکز جامع توانبخشیتوانبخشی دست , فیزیوتراپی , گفتاردرمانی, کاردرمانی

اگر هرگونه مغایرتی در اطلاعات مشاهده می نمایید با کلیک برروی این بخش فرم درخواست اصلاح را تکمیل نمایید

 

هشدار

این سایت مسئولیتی در قبال مراکز معرفی شده ندارد لذا قبل از مراجعه ، بررسی های لازم را از طریق مراجع ذیربط نظیر سازمان نظام پزشکی بعمل آورید

جستجوی مراکز توانبخشی

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران