عنوان کلینیک موقعیت نام مدیرعنوان مجوزخدمات

مرکز توانبخشی توانا

خوزستانتوانبخشی توانامرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

گفتاردرمانی عبدالرضا مزینی

قمعبدالرضا مزینیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

گفتاردرمانی نفیسه حسینیان

مازندراننفیسه حسینیانمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی آیین خاصعی

بابلآیین خاصعیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی قاسم بیابانی

ساریقاسم ییابانیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی فاروق ساتوری

سقزفاروق ساتوریمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز گفتاردرمانی هه تاد

سنندجتوانبخشی هه تادمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز توانبخشی نگار عصر

کاشانمرکز جامع توانبخشیفیزیوتراپی , گفتاردرمانی, کاردرمانی

مرکز توانبخشی اندیشه

گرگانمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتار درمانی عبد الرحمن افق

گنبد کاووسعبدالرحمن افقمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی آوا

کرمانمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی پونه زینعلی

کرمانمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی زهرا رضایی

کرمانزهرا رضاییمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی باران

یاسوجگفتاردرمانی بارانمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی ایرج داداش پور

ارومیهایرج داداش پورمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتار درمانی حمیده قایمی

مشهدحمیده قایمیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی الهام حکیمی

مشهدالهام حکیمیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی علی اصغر حسینی

مشهدعلی اصغر حسینیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتار درمانی حمیده تمنا دار

شیرازحمیده تمنادارمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز توانبخشی شهدای فتح المبین

شیرازمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

اگر هرگونه مغایرتی در اطلاعات مشاهده می نمایید با کلیک برروی این بخش فرم درخواست اصلاح را تکمیل نمایید

 

هشدار

این سایت مسئولیتی در قبال مراکز معرفی شده ندارد لذا قبل از مراجعه ، بررسی های لازم را از طریق مراجع ذیربط نظیر سازمان نظام پزشکی بعمل آورید

جستجوی مراکز توانبخشی

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران