نمایش موارد بر اساس برچسب: علامتهای سکته مغزی

- یک فیزیوتراپ علل و علایم سکته مغزی و همچنین چگونگی پیشگیری از بروز آن را تشریح کرد. 
زینب واشقانی، با بیان اینکه سکته مغزی سومین عامل مرگ و میر در جهان است، اظهار کرد

منتشرشده در اخبار علمی