استخدام
 1. نام :(*)
  Please let us know your name.
 2. ایمیل :(*)
  Please let us know your email address.
 3. نام خانوادگی
  ورودی نامعتبر
 4. نام پدر :
  ورودی نامعتبر
 5. شماره شناسنامه :
  ورودی نامعتبر
 6. تاریخ تولد :
  ورودی نامعتبر
  64/02/26
 7. تلفن همراه(*)
  Invalid Input
 8. جنسیت :
  ورودی نامعتبر
 9. وضعیت تاهل :
  ورودی نامعتبر
 10. رشته تحصیلی(*)
  ورودی نامعتبر
 11. نظام وظیفه :
  ورودی نامعتبر
 12. آدرس :
  ورودی نامعتبر
 13. تحصیلات
  ورودی نامعتبر
 14. توضیح:
  Please let us know your message.
 15. فایل ضمیمه رزومه
  ورودی نامعتبر
 16. کد امنیتی
  کد امنیتی
  ورودی نامعتبر
استخدام کار درمانگر ، استخدام گفتار درمانگر

خدمات مرکز

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

کلینیک تهران

مرکز جامع توانبخشی ایران - شعبه غرب تهران

مرکز جامع توانبخشی ایران - شعبه مرکزی