مقالات

 
* پرتاب توپ به هوا
بچه ها به صورت دایره ای می ایستند ، مربی توپ را به هوا پرتاب می کند یکی از بچه ها را صدا می زند .بچه ای که نام او برده شده باید بلافاصله به وسط دایره آمده و توپ را بگیرد و اجازه ندهد که توپ بیافتد .پس از اینکه بچه ها این مرحله را یاد گرفتند یکی از بچه ها توپ را به هوا پرتاب می کند و اسم یکی دیگر از دوستانش را صدا می زند و بازی به همین منوال ادامه پیدا می کند تا یکی یکی بچه ها حذف شوند و برنده ها مشخص می شود 
 

 
 
* قایم موشک
برای اجرای این بازی ابتدا بچه ها باید قایم شدن در جاهای مختلف را یاد بگیرند وقتی پنهان شدن را یاد گرفتند در مرحله بعد پیدا کردن وبه دنبال هم گشتن را یاد می گیرند .
 
·
 
برای شروع این کار ابتدا مربی و کودک با هم مسابقه می دهند بعد ازاینکه کودک متوجه شد از او چه می خواهیم این کودک بایک کودک دیگر مسابقه می دهند و در آخر بصورت گروهی مسابقه طناب کشی را انجام می دهند.
 
*گذاشتن توپ بین دو پا و پریدن
 
      در این بازی بچه ها باید بتوانند توپ را بین دو پایشان کنترل کنند و همزمان شروع به پریدن کنند.
 
 
      
* پریدن از روی کمر دیگران
بچه ها باید به صورت خمیده بایستد ویکی از بچه ها از روی آنها بپرد . برای آموزش این بازی ابتدا از بچه می خواهیم از روی موانع بلند بپرند .پس از اینکه این کار را یاد گرفتند .چند تا از بچه ها به صورت خمیده می ایستند و یکی از بچه ها از روی آنها می پرد .
 
 
 
* به صورت دایره بایستند و توپ را برای هم شوت کنند
 
ابتدا بچه ها باید به صورت انفرادی بتوانند توپ را برای هم شوت کنند و سپس به صورت دایره ای بایستند و به همین صورت که ایستاده اند توپ را برای یکدیگر شوت کنند 
 

 
 
*چرخیدن دور صندلی همراه با موسیقی و نشستن به محض قطع صدا
آموزش این بازی به این صورت است که ابتدا آهنگی برای بچه ها پخش می کنیم و از آنها می خواهیم که به دور صندلی ها بچرخند و به محض قطع شدن آهنگ روی صندلی بنشینند.(لازم به ذکر است در هر دوره یکی از صندلی ها نسبت به بچه ها کم می شود) و هرکس بعد از قطع صدا ایستاده بود از بازی خارج می شود .
 
 
 

 

*عمو زنجیرباف و آسیاب بچرخ  
 در این بازی ها بچه ها به صورت دایره می ایستند و صدای حیوانات و حرکات تخیلی از قبیل شانه زدن ، خندیدن ،گریه کردن را تقلید می کنند.
 
 
   
*جمع کردن توپ با آهنگ و متوقف کردن هنگام قطع صدا
در این بازی از بچه ها خواسته می شود با پخش آهنگ شروع به جمع کردن توپهای روی زمین کنند و بلافاصله بعد از قطع شدن آهنگ، دیگر هیچ توپی را برندارند و بعد از اتمام کار شروع به شمردن توپها می­کنند فردی به عنوان برنده معرفی می شود که تعداد توپهای بیشتری را جمع کرده باشد.
 
 
 
برنامه های آموزشی جهت تقویت توجه، تمرکز و هماهنگی چشم و دست
 
تقلید ساخت با قطعات بریکس
هدف: هماهنگی چشم و دست ، تقویت توجه و تمرکز.
نحوه اجرا: ابتدا از یک قطعه شروع می کنیم، یک قطعه برای کودک و یکی برای مربی .
مربی قطعه ای را در زوایای مختلف گذاشته و از کودک می خواهد به همان شکل قطعه را بگذارد.
هنگامی که کودک این مرحله را به خوبی پشت سر گذاشت مراحل پیشرفته تر و با دو قطعه را ادامه داده و به تدریج تعداد قطعات را بیشتر می کنیم و کودک باید طبق الگوی مربی قطعات را بچیند. وقتی کودک توانست با تقلید قطعات را بچیند از او می خواهیم به صورت تخیلی با استفاده از قطعات اشکالی مانند برج بسازد.
قابل ذکر است در تمام این مراحل قطعاتی که کودک و مربی به کار می برند باید همرنگ و هم شکل باشند
 
 
 
 
 
 
*بولینگ
هدف: هماهنگی چشم و دست
نحوه اجرا : ابتدا از کودک می خواهیم توپ را به سمت بولینگ ها قل بدهد، پس از آن چند عدد از بولینگ ها را با فاصله زیاد از یکدیگر گذاشته و از بچه می خواهیم توپ را بدون هدف به طرف بولینگ بزند، سپس بولینگی را به عنوان هدف مشخص کرده و از او می خواهیم توپ را به طرف آن قل بدهد و به تدریج فاصلة بین بولینگ ها را کمتر و تعداد بولینگ ها را افزایش می دهیم.
 
 
 
 
 
دکمه بستن
هدف: تقویت مهارتهای حرکتی ظریف، آموزش مهارت خودیاری .
نحوه اجرا : ابتدا با مقوا یک دکمه و جا دکمه بزرگ تهیه کرده و از کودک می خواهیم دکمه را در جا دکمه قرار دهد پس از آنکه مهارت کافی را در این مرحله بدست آورد، این کار را با دکمة جدا و جا دکمه جدا بر روی پارچه انجام می دهد. پس از یاد گیری این مرحله کودک بایدبتواند دکمة لباس را بیرون از تن و روی تن دیگران یا روی لباس عروسک باز و بسته کند.
آخرین مرحله یادگیری بستن دکمه لباس در تن خود کودک است
 
 
 
 
ماز
هدف: تقویت هماهنگی چشم و دست، تقویت عضلات دست
نحوه اجرا: برای اجراای این برنامه ابتدا کودک باید بتواند با مداد بین خطوط موازی حرکت کند بعد از یادگیری این مرحله حرکت با مداد و از بین خطوط مارپیچ یا شکسته به او آموزش داده می شود اگر کودک در این مرحله توانست بدون هیچ خطایی دو شکل را با خط به هم متصل کند وارد مرحله ماز ساده می شویم در برنامه یک ماز بدون مانع برای کودک رسم می کنیم و کودک باید بتواند با مداد از این موانع و بدون برخورد با دیواره ها عبور کند.
آخرین مرحله عبور از ماز با مانع است که در این مرحله کودک علاوه بر اینکه باید بتواند از بین خطوط عبور کند باید مواظب باشد به موانع برخورد نکند و راه اصلی را بدون برخورد با آنها پیدا کند.
 
 
 
 
اعصاب سنج
هدف: تقویت هماهنگی چشم و دست و تقویت توجه و تمرکز
نحوه اجرا: در این برنامه کودک باید یاد بگیرد دستة فلزی را بدون برخورد با میله های پر پیچ و خم فلزی حرکت دهد. در صورت برخورد دسته به فلزی صدای بوق بلندی شنیده می شود. در این بازی به دلیل روشن شدن لامپ و داشتن صدا خطاها برای بچه ها بارز است و بیشتر دقت می کنند که خطا نکنند.