مقالات

برخی از کودکان در هنگام نوشتن واژه ها آنها را صحیح اما وارونه یا قرینه می نویسند. اگر وارونه نویسی قبل از دبستان صورت گیرد یا حتی کلاس اول دبستان، چنانچه زیاد و پی در پی تکرار نشود، امری طبیعی است. اما با گذشت چند ماه از سال تحصیلی حتی در مورد واژه هایی که دانش آموز در ابتدای سال فرا گرفته است رخ دهد نیاز به ترمیم و درمان دارد.
 
‍ ‍ برخی کودکان نمی توانند شکل صحیح برخی از حروف (د_ ذ_ ر_ ز_ س_ ش)را تشخیص دهند در بسیاری از موارد کودکان به علت اختلالات شناسایی چپ و راست یا صرفا به دلیل این که شکل حرف را به خاطر نمی آورند آن را معکوس یا وارونه می نویسند.
 علت وارونه نویسی و قرینه نویسی حرف یا کلمه یا اعداد اختلال در ادراکفضایی و جهت یابی است. مثلا خاک را می نویسد کاخ ‌
درمان وارونه نویسی و قرینه نویسی
برای این مورد بچه ها باید: مفهوم راست را خوب یاد بگیرند, آنها را گیج نکنید. چپ و راست باهم اموزش داده نشود.
 
آنقدر راست را تکرار کنید تا کاملا مسلط شود، بعد خودش میفهمد چپ، کدام طرف هست.
 
دست راست بالا، دست راست روسر، دست راست کمر، دست راست رو لپ، و......
 
تن آگاهی، یعنی اندام و بدنش را خوب بشناسد.
 دست روی بازو، دست روی ران، دست به کمر, دست روی شانه، دست روی زانو، دست روی چانه، دست روی گونه، دست روی پیشانی، و....
وقتی کاملا برجسم و وجود خودش آگاهی پیدا کند و هوش فضایی او تقویت شود، دیگر اشتباه جهت یابی نمیکند.
 
 کشیدن فلش و فلش بازی
روی تخته فلش بکشید و بخواهید دست روی هر فلشی گذاشتید به همان طرف با انگشت اشاره کند.
نقطه چین بکشید و بگویید در جهت فلش ها آنها را پررنگ کند
 
 آدمکی از مقوا می سازیم به گونه ای که اندامهایش قابلیت حرکت داشته باشد. سپس گردن و دست های آدمک را یک به یک به سمت چپ و راست، بالا و پایین می چرخانیم  و از کودک می خواهیم که همان حرکت را تقلید کند با انجام این بازی، کودک مفهوم قرینه را تشخیص داده و قادر خواهد بود بین واژه هایی که خوانده است واژه ای که قرینه یا وارونه آن است را تمیز دهد.
 
‍ از دانش آموز می خواهیم شکل های نقطه چین را پر کند.
 
 تمرین ها یا آزمون  فراستیک را در اختیار کودک می گذاریم تا انجام دهد.
یک سری خط های موازی با فاصله های کم و زیاد رسم می کنیم و از دانش آموز می خواهیم تا بین دو خط موازی، یک خط راست رسم کند.
 
 
 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران

مشاوره رایگان

مرکز جامع توانبخشی ایران - شعبه غرب تهران

مرکز جامع توانبخشی ایران - شعبه مرکزی