اخبار علمی

اخبار علمی (346)

 

  بخشی از مغز که کنترل حرکت را بر عهده دارند (قشر حرکتی) مسئول پدیده "تقلید غیرارادی" است که باعث می‌شود خمیازه مسری باشد.

 

پدیده "تقلید غیرارادی"- پدیده‌ای که باعث می‌شود بدون اراده رفتار یا کلام فردی دیگر تقلید شود- در برخی بیماری‌ها مثل سندرم تورت و صرع و اوتیسم دیده می‌شود.

     سلول درمانی شیوه ی نوینی از درمان برای فلج مغزی است که هنوز در مرحله تحقیق است .  


                                     سیستم  تصویر برداری به  صورت به صورت معمول اختلال در رشد طبیعی  شیارها وشکنج های  قشر مخ (بخش خاکستری )را به عنوان یک عامل پیش  بینی کننده ی مشکلات تکاملی _عصبی  در آینده معرفی کرد .

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8