اخبار علمی

اخبار علمی (346)

 
بهترین روش شناسایی مشکلات به خواهر و برادرهای کودکان مبتلا به نشانگان آسپرگر و اوتیسم  صداقت است. 
به عنوان مثال، فرزند در حال رشد شما درباره ی خواهر یا برادر اوتیسم خود هزاران سوال دارد.

سازمان غذا و داروی آمریکا در بیانیه‌ای به همه پدرها و مادرها اعلام کرد که محصولات هومیوپاتیک دندان را به فرزندان خودشان ندهند

پژوهش های حوزه ژنتیک انسانی منجر به کشف روشی برای ایجاد ژن های معیوب و جایگزینی آن ها با ژن های سالم شد. در این روش پزوهشگران از آنزیم پیچیده استفاده کردند که با کمک آن کروموزوم ها در محل مخصوصی از دی ان ای قرار داده می شوند

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8