پانزده سال تجربه در عرصه توانبخشی کودکان

کنگره

کنگره (46)

اولین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری  با توجه به اهمیت تبادل یافته ها و دستاوردهای این حوزه با مشارکت دانشگاه ها ، پژوهشگاه ها و همچنین سازمان ها و نهادهای عمومی و اجرایی کشور

برگزار کنندگان: دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن ارتوپدی حوادث و صدمات اندام ها و ستون فقرات
زمان برگزاری: ۲۵ الی ۲۷ آذر ۱۳۹۴ 
مکان برگزاری: تهران، تالار امام بیمارستان امام خمینی
موضوع: تکنیک های جراحی در ارتوپدی و تروماتولوژی

همایش همزمان:
یازدهمین همایش سالیانه انجمن ارتوپدی حوادث و صدمات اندام ها و ستون فقرات ایران

سایت همایش
سایت انجمن

برگزار کنندگان: مرکز تحقیقات عدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، انجمن متخصصین غدد درون ریز و متابولیسم شاخه اصفهان، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
زمان برگزاری: ۳۰ اردیبهشت الی ۱ خرداد ۱۳۹۴
ارسال مقالات: ۱۰ فروردین ۱۳۹۴
مکان برگزاری: اصفهان 

سایت همایش 

سه شنبه, 26 خرداد 1394 ساعت 13:04

کنگره منطقه ای انجمن ارتوپدی ایران

برگزار کنندگان: انجمن جراحان ارتوپدی فارس، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
زمان برگزاری: ۳۰ اردیبهشت الی ۱ خرداد ۱۳۹۴
 مکان برگزاری: شیراز، هتل هما شیراز 

اطلاعات بیشتر 

برگزار کنندگان: انجمن علمی باکتری شناسی پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
زمان برگزاری: ۲۰ الی ۲۲ آبان ۱۳۹۴
ارسال خلاصه مقالات: ۳۱ تیر ۱۳۹۴
 مکان برگزاری: تهران، سالن دکتر غرضی بیمارستان میلاد 

سایت همایش

گزار کنندگان: دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن ارتوپدی حوادث و صدمات اندام ها و ستون فقرات
زمان برگزاری: ۲۵ الی ۲۷ آذر ۱۳۹۴ 
مکان برگزاری: تهران، تالار امام بیمارستان امام خمینی
موضوع: تکنیک های جراحی در ارتوپدی و تروماتولوژی

همایش همزمان:
یازدهمین همایش سالیانه انجمن ارتوپدی حوادث و صدمات اندام ها و ستون فقرات ایران

سایت همایش
سایت انجمن 

برگزار کننده:انجمن جراحان ارتوپدی ایران
 
زمان برگزاری: ۱۳ الی ۱۷ مهر ۱۳۹۴
ارسال خلاصه مقالات: ۳۰ خرداد ۱۳۹۴
مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های برج میلاد

سایت همایش

برگزار کننده: مرکز تحقیقات پوست و سالک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 زمان برگزاری: ۹ الی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
ارسال مقالات: بیستم فروردین ۱۳۹۴
مکان برگزاری: اصفهان، هتل جهانگردی 

سایت همایش
 سایت مرکز تحقیقات

سه شنبه, 15 ارديبهشت 1394 ساعت 19:45

هشتمين همايش ملی غدد و متابوليسم کودکان

برگزار کنندگان: دانشگاه علوم پزشکی مازندران، انجمن غدد درون ریز و متابولیسم کودکان ایران زمان برگزاری: ۲۰ الی ۲۲ خرداد ۱۳۹۴ ارسال خلاصه مقالات: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ مکان برگزاری: ساری، سالن مصباح  

سایت همایش سایت انجمن 

سه شنبه, 15 ارديبهشت 1394 ساعت 19:42

نخستین کنگره سراسری الکتروفیزیولوژی

برگزار کنندگان: مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، پژوهشکده علوم اعصاب زمان برگزاری: ۳۰ اردیبهشت الی ۱ خرداد ۱۳۹۴ ارسال خلاصه مقالات: ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ مکان برگزاری: تهران، تالار امام بیمارستان امام خمینی 

سایت همایش

صفحه1 از2

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8