برگزار کنندگان: انجمن جراحان ارتوپدی فارس، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
زمان برگزاری: ۳۰ اردیبهشت الی ۱ خرداد ۱۳۹۴
 مکان برگزاری: شیراز، هتل هما شیراز 

اطلاعات بیشتر 

منتشرشده در کنگره

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8