کنگره

کنگره (46)

این سمینار در تاریخ 11 الی 12 بهمن 1393 توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار خواهد شد. مباحث این سمینار شامل مرور و فرايند ACORN، احیا، تنفس، قلب و عروق، موارد نيازمند جراحي، درمان مايع و گلوكز، تنظيم دما، عفونت، انتقال و حمايت می باشد.  

اطلاعات بیشتر

 برگزار کننده: مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا
زمان برگزاری: ۲۹ بهمن الی ۱ اسفند ۱۳۹۳
محل برگزاری: تهران، ساختمان توانبخشی سازمان هلال احمر 

سایت مرکز تحقیقات

موضوع: داروهای بیولوژیک در بیماری های روماتیسمی 
 برگزار کننده: مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
زمان برگزاری: ۳۰ الی ۳۰ بهمن ۱۳۹۳
مکان برگزاری: تهران، تالار امام بیمارستان امام خمینی تهران

سایت همایش

صفحه6 از6

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8