کنگره

کنگره (46)

برگزار کنندگان: دانشگاه علوم پزشکی مازندران، انجمن غدد درون ریز و متابولیسم کودکان ایران زمان برگزاری: ۲۰ الی ۲۲ خرداد ۱۳۹۴ ارسال خلاصه مقالات: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ مکان برگزاری: ساری، سالن مصباح  

سایت همایش سایت انجمن 

سه شنبه, 15 ارديبهشت 1394 19:42

نخستین کنگره سراسری الکتروفیزیولوژی

برگزار کنندگان: مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، پژوهشکده علوم اعصاب زمان برگزاری: ۳۰ اردیبهشت الی ۱ خرداد ۱۳۹۴ ارسال خلاصه مقالات: ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ مکان برگزاری: تهران، تالار امام بیمارستان امام خمینی 

سایت همایش

سه شنبه, 15 ارديبهشت 1394 19:39

کنگره منطقه ای انجمن ارتوپدی ایران

برگزار کنندگان: انجمن جراحان ارتوپدی فارس، دانشگاه علوم پزشکی شیراز زمان برگزاری: ۳۰ اردیبهشت الی ۱ خرداد ۱۳۹۴  مکان برگزاری: شیراز، هتل هما شیراز 

اطلاعات بیشتر

صفحه2 از6

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8