ساجده سرکاری خرمی با سلام و خسته نباشید
به تازگی کارشناسی رشته گفتار درمانی از دانشگاه علوم پزشکی تبریزراگرفته ام. آیا امکان گذران طرح و یا استخدام در مرکز شما در تران را دارم. یا مراکز دیگری که امکان گذراندن طرح وجود دارد را معرفی نماید
این بخش توسط مدیر تکمیل خواهد شد